Du är nu på väg att kliva in på det enda lärosätet i Sverige som är specialiserat på utbildning och forskning inom försvar, krishantering och säkerhet.